Els meus Calculadores

Darrers serveis visitats

1000 lliures per polzada quadrada A Sthene per metre quadrat

1 1000 lliures per polzada quadrada és igual 6 895.069 Sthene per metre quadrat
1
1000 lliures per polzada quadrada
= 6 895.069
Sthene per metre quadrat
 
1
Sthene per metre quadrat
= 0.000145
1000 lliures per polzada quadrada

Fórmula de la calculadora acceleració tangencial Calcula l'acceleració tangencial d'un objecte en moviment pel canvi de la velocitat amb el temps.

Calculadora de dilució Calcular el volum i la concentració (molaritat) de la solució abans i després de la dilució.

Radioactivitat, la vida mitjana, el càlcul en línia. Càlcul en línia de la quantitat de substància radioactiva restant com a resultat de la vida mitjana.

La llei de Newton de la gravitació universal Calcular una massa de dos objectes, i Distància a la força gravitacional entre ells, mitjançant l'ús de la llei de Newton de la gravitació universal.