Convertidor d'unitats de mesura

Unitats de resistència elèctrica

ECU de resistència, calculadora en línia, convertidor taula de conversió

ECU de resistència A Abohm 8.99 * 1020
ECU de resistència A Abs. unitats 2.39 * 109
ECU de resistència A EMU de resistència 8.99 * 1020
ECU de resistència A Impedància de Planck 3 * 1010
ECU de resistència A Megaohmio 898 755.200
ECU de resistència A Microohm 8.99 * 1017
ECU de resistència A Ohm 8.99 * 1011
ECU de resistència A Revertir siemens 8.99 * 1011
ECU de resistència A Saló resistència quantificada 3.48 * 107
ECU de resistència A Statohm 1
ECU de resistència A Volt per ampere 8.99 * 1011