Convertidor d'unitats de mesura

Unitats de capacitància

Femtofarad, calculadora en línia, convertidor taula de conversió

Femtofarad A Abfarad 1 * 10-24
Femtofarad A Attofarad 1 000
Femtofarad A Centifarad 1 * 10-13
Femtofarad A Coulomb per volt 1 * 10-15
Femtofarad A Decifarad 1 * 10-14
Femtofarad A Dekafarad 1 * 10-16
Femtofarad A ECU de capacitància 0.000899
Femtofarad A Eksafarad 1 * 10-33
Femtofarad A Farad 1 * 10-15
Femtofarad A Gigafarad 1 * 10-24
Femtofarad A Hectofarad 1 * 10-17
Femtofarad A Kilofarad 1 * 10-18
Femtofarad A Megafarad 1 * 10-21
Femtofarad A Mf 1 * 10-9
Femtofarad A Millifarad 1 * 10-12
Femtofarad A Nanofaradios 1 * 10-6
Femtofarad A PF 1 * 10-30
Femtofarad A Picofaradios 0.001
Femtofarad A Statfarad 0.000899
Femtofarad A Terafarad 1 * 10-27
Femtofarad A UEM de capacitància 1 * 10-24