Convertidor d'unitats de mesura

Unitats de capacitància

Gigafarad, calculadora en línia, convertidor taula de conversió

Gigafarad A Abfarad 1
Gigafarad A Attofarad 10 * 1026
Gigafarad A Centifarad 10 * 1010
Gigafarad A Coulomb per volt 10 * 108
Gigafarad A Decifarad 10 * 109
Gigafarad A Dekafarad 10 * 107
Gigafarad A ECU de capacitància 8.99 * 1020
Gigafarad A Eksafarad 1 * 10-9
Gigafarad A Farad 10 * 108
Gigafarad A Femtofarad 10 * 1023
Gigafarad A Hectofarad 10 000 000
Gigafarad A Kilofarad 1 000 000
Gigafarad A Megafarad 1 000
Gigafarad A Mf 10 * 1014
Gigafarad A Millifarad 10 * 1011
Gigafarad A Nanofaradios 10 * 1017
Gigafarad A PF 1 * 10-6
Gigafarad A Picofaradios 10 * 1020
Gigafarad A Statfarad 8.99 * 1020
Gigafarad A Terafarad 0.001
Gigafarad A UEM de capacitància 1