Els meus Calculadores

Darrers serveis visitats

Abs. unitats A Impedància de Planck

1 Abs. unitats és igual 12.56636 Impedància de Planck
1
Abs. unitats
= 12.56636
Impedància de Planck
 
1
Impedància de Planck
= 0.079578
Abs. unitats

Fórmula de la calculadora acceleració tangencial Calcula l'acceleració tangencial d'un objecte en moviment pel canvi de la velocitat amb el temps.

Calculadora de dilució Calcular el volum i la concentració (molaritat) de la solució abans i després de la dilució.

Radioactivitat, la vida mitjana, el càlcul en línia. Càlcul en línia de la quantitat de substància radioactiva restant com a resultat de la vida mitjana.

La llei de Newton de la gravitació universal Calcular una massa de dos objectes, i Distància a la força gravitacional entre ells, mitjançant l'ús de la llei de Newton de la gravitació universal.