Els meus Calculadores

Darrers serveis visitats

Àcar Troy A Massa deuterón

1 Àcar Troy és igual 9.69 * 1020 Massa deuterón
1
Àcar Troy
= 9.69 * 1020
Massa deuterón
 
1
Massa deuterón
= 1.03 * 10-21
Àcar Troy

Fórmula de la calculadora acceleració tangencial Calcula l'acceleració tangencial d'un objecte en moviment pel canvi de la velocitat amb el temps.

Calculadora de dilució Calcular el volum i la concentració (molaritat) de la solució abans i després de la dilució.

Radioactivitat, la vida mitjana, el càlcul en línia. Càlcul en línia de la quantitat de substància radioactiva restant com a resultat de la vida mitjana.

La llei de Newton de la gravitació universal Calcular una massa de dos objectes, i Distància a la força gravitacional entre ells, mitjançant l'ús de la llei de Newton de la gravitació universal.