Els meus Calculadores

Darrers serveis visitats

Àcar Troy A Unitat de massa atòmica

1 Àcar Troy és igual 1.95 * 1021 Unitat de massa atòmica
1
Àcar Troy
= 1.95 * 1021
Unitat de massa atòmica
 
1
Unitat de massa atòmica
= 5.13 * 10-22
Àcar Troy

Fórmula de la calculadora acceleració tangencial Calcula l'acceleració tangencial d'un objecte en moviment pel canvi de la velocitat amb el temps.

Calculadora de dilució Calcular el volum i la concentració (molaritat) de la solució abans i després de la dilució.

Radioactivitat, la vida mitjana, el càlcul en línia. Càlcul en línia de la quantitat de substància radioactiva restant com a resultat de la vida mitjana.

La llei de Newton de la gravitació universal Calcular una massa de dos objectes, i Distància a la força gravitacional entre ells, mitjançant l'ús de la llei de Newton de la gravitació universal.