Afegir a preferits
 
Eliminar de preferides

Gas ideal calculadora equació de la llei

Ideal llei dels gasos equació calculadora li permet calcular la pressió, volum, temperatura i mols de gas a partir de l'equació de la llei dels gasos ideals.

Calcular el volum, la temperatura, la pressió o mols de gas

       
Temperatura:
Pressió:
Mols: talp
Es transforma en:
Llei del gas ideal indica que el producte d'una pressió i el volum de gas és proporcional al producte de la temperatura i la massa molar del gas: PV = nRT, on P - la pressió del gas, V - volum de gas, n - massa molar del gas, T - temperatura del gas, R - constant universal dels gasos = 8.314 Jouls/(mols*K)